Vi har stått støtt og trofast ved fiskernes side siden 1927. Slik havsula følger båtene til fiskefeltene, har vi fulgt næringen gjennom tykt og tynt i snart hundre år.

En trofast følgesvenn

Siden 1927

NYHETER

Fornyelsen for 2024 - Informasjon til våre kunder

02.01.2024

Kjære kunder! 

Se vedlagt brev for generell informasjon om fornyelsen av forsikringene for 2024. (For the English version of "News from Havtrygd for 2024", click here).

Informasjon fra Havtrygd for 2024

Innblanding av FAME i drivstoff

13.12.2023

I sin Sikkerhetsmelding 05/2023 presenterer Sjøfartsdirektoratet noen bekymringer og anbefalinger i forbindelse med innblanding av FAME i drivstoff. Den viktigste er å følge med på hvilken volumprosent FAME som er tilsatt, der ISO standard 8217:2017 tillater inntil 7 volumprosent. Høyere innblanding enn dette kan gi tekniske problemer og driftsavbrudd med potensiale for farlige situasjoner.

Havtrygd deler direktoratets bekymring knyttet til FAME. Vi vil derfor be våre kunder om følgende:

- Gjøre ansvarlig personell og maskinister oppmerksomme på problemstillingene presentert i skrivet fra direktoratet.

- Sørge for prøver av drivstoff med dertil egnet oppbevaring, for mulig fremtidig testing (for eksempel ved skade).

- Avvise å ta levering av drivstoff med over 7 volumprosent FAME. Om det ikke er til å unngå, sørge for preventive tiltak i samarbeid med leverandør av maskineriet.

- Sørge for notering i maskindagboken eller annet egnet sted, ved problemer med drivstoff tilsatt FAME. Forsikringsbransjen ønsker å følge med på konsekvensene dette har over tid. Vi ber derfor om at dere også rapporterer til Havtrygd når dere opplever problemer knyttet til FAME, også når det ikke resulterer i skader. Send til e-post: skade@havtrygd.no. Et eksempel på et "problem" kan være at dere måtte akseptere en innblanding på over 7 %, men også tette filtre etc.

- Trykk her for direktoratets sikkerhetsmelding.

- Havtrygd presiserer at forsikring gjelder som før, der rederiet ved å følge de regler og plikter som gjelder vil være dekket etter forsikringsavtalen, også ved skade som skyldes tilsetning av FAME.

Ved spørsmål kan Havtrygd kontaktes ved Havarisjef Bjarte Wallevik (+47 995 83 559 - skade@havtrygd.no)


Minside https://minside.havtrygd.no. utilgjengelig onsdag 26.01.2022

25.01.2022

Pålogging til minside vil være ustabil/utilgjengelig i dag, Onsdag 26.01.2022 fra kl 16:00 og frem mot midnatt.

Om noe haster, send oss en e-post.